loader image

Pentru că împreună reușim!

De la marginalizare la integrareA socio-educațională și medicală a grupurilor vulnerabile din teritoriul
- GAL Valea Trotușului -

Despre proiectul nostru

”De la marginalizare la integrare socio-educationala si medicala a grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL Valea Trotusului” POCU/827/5/2/139768

1. Beneficiar și partener în proiect

Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-Hârjaeste liderul de parteneriat și va implementa proiectul în colaborare cu partenerul Asociația Generația Schimbării AGES. 

Asociatia Sfântul Voievod Stefan Cel Mare–Harja este o organizatie neguvernamentala, non-profit, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, având caracter social-filantropic, cultural, civic si nepartinic.

Asociatia Sfântul Voievod Stefan Cel Mare – Harja are scopul/ misiunea de a combate marginalizarea sociala, saracia si suferinta, de a incuraja dezvoltarea persoanei umane in comuniune, de a lupta împotriva disparitatilor sociale si pentru îmbunatatirea calitatii vietii.

Asociatia îsi desfasoara activitatea în cadrul a doisprezece centre sociale, dintre care trei sunt acreditate si licentiate pentru asigurarea îngrijirilor psiho-socio-medicale, de recuperare si de petrecere a timpului liber:

 • Centrul rezidential pentru îngrijirea persoanelor vârstnice;
 • Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice;
 • Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul”.

La aceste servicii licentiate se adauga noua centre de zi pentru copii si tineri, dezvoltate în parteneriat cu institutiile de învatamânt din zonele limitrofe cu scopul diversificarii activitatilor de petrecere a timpului liber, realizarii schimbului intergenerational si sustinerii copiilor din medii defavorizate si cu potential intelectual.

Rolul in  proiect – solicitantul isi propune sa reduca numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, prin asigurarea accesului a 260 de persoane din GAL Valea Trotusului la servicii socio-medico-educationale si facilitarea accesului pe piata muncii a minim 50% din grupul tinta vizat.

Partener în proiect, Asociația Generația Schimbării – AGES este o organizație tânără, ea luând naștere în anul 2016. Asociația îşi propune să creeze un cadru propice dezvoltării resurselor, dezvoltării de programe şi implementării de proiecte care să promoveze şi să susţină educaţia preşcolarilor, elevilor, studenţilor, dar şi a altor categorii de persoane.

Asociatia este autorizata pentru derularea mai multor cursuri de calificare sau perfectionare: lucrator comercial, formator, legumicultor, pomicultor, croitor, manager pensiune turistica, contabil, ospatar in carul carora s-au format sute de persoane. Deasemeni, Asociatia a derulat si proiecte cu finantare europeana prin Erasmus +, respectiv:

 • Schimb de tineri – „Liderii de maine se formeaza azi”,
 • „Arta si antreprenoriat”, „Tanar si tu ai drepturi”,
 • „Gata pentru antreprenoriatul social” pe care le-a finalizat cu succes.

Acest lucru demonstreaza ca are capacitate administrativa de a derula proiecte cu finantare europeana, precum si pentru a pregati si organiza cursuri de formare profesionala pentru adulti si nu numai. 

Activitatea in care va fi implicat este, Activitatea 3 – Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii a 130 de adulti din teritoriul GAL Valea Trotusului Bacau prin formare profesionala, informare si consiliere, participare la programe de ucenicie, plasarea pe piata muncii – conform activitatii principale 3 a Ghidului Conditii Specifice.

Din perspectiva asigurarii accesului pe piata muncii si a formarii grupului tinta vizat, partenerul Asociatia Generatia Schimbarii – Ages detine toate competentele necesare asigurarii indeplinirii obiectivului specific 3 al proiectului, de aceea aportul si valoarea adaugata sunt esentiale.

2. Scopul proiectului

Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii vietii copiilor, tinerilor si adultilor aflati in risc de saracie sau excluziune sociala prin amenajarea, dotarea si operationalizarea a doua spatii destinate atat terapiei persoanelor cu tulburari din spectrul autist, sindrom Down, alte dizabilitati fizice si psihice cat si derularea unor activitati integrate socio-medical – educationale si de sprijin pentru accesul si/sau mentinerea  pe piata muncii pentru minim 260 de persoane de pe teritoriul GAL Valea Trotusului Bacau.

3. Obiective

OBIECTIV GENERAL: Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Valea Trotusului Bacau prin operationalizarea centrelor de zi finantate prin PNDR ale Asociatiei Sfantul Voievod Stefan cel Mare – Harja prin implementarea de masuri integrate

Obiectivele specifice ale proiectului

OB 1 – Cresterea numarului de persoane: copii, tineri si adulti cu tulburari din spectrul autist, sindrom DOWN si altele, care beneficiaza de servicii integrate socio-medicale,  cu minim 60 persoane ( 30 copii si 30 adulti – tutori/parinti) din teritoriul GAL Valea Trotusului, in maxim 30 de luni.

Obiectivul 1 va fi realizat prin implementarea activitatii A1 cu subactivitatile aferente.

OB 2 – Cresterea numarului de persoane (copii si tineri) din teritoriul GAL Valea Trotusului aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate socio-medical – educationale – cu minim 100 de persoane, pana la finalizarea proiectului.

Obiectivul specific 2 va fi realizat prin implementarea activitatii A2 cu subactivitatile aferente.

OB 3 – Dezvoltarea competentelor si dobandirea de abilitati pentru facilitarea accesului sau mentinerea pe piata muncii a minim 130 persoane din teritoriul GAL Valea Trotusului prin programe de formare profesionala si perfectionare sau cursuri de calificare si punerea in contact cu potentialii angajatori, pana la finalizarea proiectului.

Obiectivul specific 3 va fi realizat prin implementarea activitatii A3 cu subactivitatile aferente.

OB 4 – Cresterea numarului de persoane (adulti) aflati in risc de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate socio-medicale – cu minim 100 de persoane din teritoriul GAL Valea Trotusului, pana la finalizarea proiectului.

Obiectivul specific 4 va fi realizat prin implementarea activitatii A4 cu subactivitatile aferente.

OB 5 – Cresterea numarului de persoane informate si sensibilizate cu privire la efectele discriminarii sociale a copiilor si adultilor aflati in situatii de risc din teritoriul GAL Valea Trotusului prin organizarea a doua campanii de informare/constientizare in comunitatea vizata, pana la finalizarea proiectului.

Obiectivul specific 5 va fi realizat prin implementarea activitatii A5 cu subactivitatile aferente.

4. Rezultate așteptate

260 de persoane care vor beneficia de activitati integrate

Grupul tinta al proiectului cuprinde diverse categorii de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala existente în comunitatile marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia/Strategiile de dezvoltare locala finantate prin masura LEADER nr.19 din PNDR GAL Valea Trotusului Bacau – total 260 de persoane, impartite in urmatoarele categorii:

30 copii/tineri/adulti cu dizabilitati – respectiv tulburari din spectrul autist, sindrom Down si altele care au nevoie de terapie specializata pentru a invata sa invete.

100 de tineri/copii in situatii de dificultate – din comunitatea marginalizata care au nevoie sa fie implicati in activitati socio-educative si distractive intr-un mediu sigur si dirijat

130 de adulti someri sau inactivi – carora le este facilitat accesul pe piata muncii prin instruiri, calificari, perfectionari, programe de ucenicie, consiliere si sprijin, dar vor beneficia si de activitati integrate socio- medicale.

5. Grafic de implementare

Perioada de implementare a proiectului: 30 luni

Data începerii și data finalizării proiectului: 15.03.2021 – 14.09.2023

6. Bugetul proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare, respectiv a finanțării nerambursabile este de 4.055.620,98 lei

Din valoarea totală a finanțării 3.852.839,93 lei sunt din bugetul FEADR, iar 202.781,05 lei reprezintă contribuția din bugetul național.

7. Activitățile propuse prin proiect

Activitatea 1 – Furnizarea de servicii integrate socio-medicale copiilor, tinerilor si adultilor cu tulburari din spectrul autist, sindrom Down, ADHD si altele in cadrul centrului de zi pentru grupuri vulnerabile Harja – conform activitatii principale 1 a Ghidului conditii specifice 5.2 

A1.1 Amenajarea si dotarea spatiilor din cadrul centrului pentru grupuri vulnerabile

In cadrul centrului de zi pentru grupuri vulnerabile sunt prevazute 4 cabinete de terapie la parter si o sala mare la mansarda pentru activitati de informare, consiliere, formare profesionala a adultilor si tinerilor, un oficiu de depozitare a documentelor proiectului.

Cabinetele amenajate vor avea urmatoarele utilitati:

– Cabinet stimulare senzoriala

– Cabinet kinetoterapie

– Cabinet terapie ocupationala

– Cabinet psihologic 

A1.2 – Identificarea grupului tinta 

In cadrul acestei activitati se vor planifica intalniri cu reprezentanti ai scolilor, primariilor, sectiilor SPAS din cadrul primariilor, medicii de familie pentru a identifica copii si tinerii aflati in situatii de risc.

Pentru identificarea grupului tinta vom utiliza si analiza de nevoi realizata in etapa de scriere a proiectului, in cadrul careia s-au indentificat aproximativ 270 de persoane ce pot face parte din grupul tinta.

Serviciile sociale oferite de Asociatia „Sfântul Voievod Stefan cel Mare – Hârja”, reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale si medicale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în scopul cresterii calitatii vietii.

În ultimii 50 de ani, atât la nivel mondial cât si la nivel national, numarul copiilor cu nevoi speciale (copiii cu sindromul Down si copii cu tulburari din spectrul autist) este din ce în ce mai mare.

Sindromul Down este una dintre cele mai des intalnite probleme genetice. Este cauzat de prezenta unui cromozom in plus in fiecare celula. Aceasta boala se mai numeste si Trisomia 21.

Frecventa trisomiei 21 sau a sindromului Down este de 1 la 650 de nou-nascuti si creste considerabil odata cu înaintarea în varsta a mamei, mai ales peste vârsta de 35 de ani a mamei. Sindromul Down apare în toata lumea, indiferent de: rasa, cultura, religie, nivel social sau economic. Trisomia 21 este cea mai frecventa anomalie cromozomiala întalnita în patologia umana. Boala este mai frecventa la copiii de sex masculin, raportul sexelor fiind de 3 baieti la 2 fete. Anual, în România se nasc aproape 400 de copii cu acest sindrom, avand o incidenta de 1/800-1/700 de nascuti vii.

În cazul tulburarilor din spectrul autist – conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea si Controlul Maladiilor din Atlanta, Statele Unite ale Americii (rezultate publicate în martie 2014), în lume, una din 68 de persoane are autism.

În România, la nivelul anului 2012, erau înregistrate 7.179 de persoane diagnosticate cu autism (conform Ministerului Sanatatii) însa numarul real al acestora este mult mai mare – autismul înregistreaza o crestere alarmanta în toate mediile, în toata lumea, estimându-se ca în anul 2015 exista un copil cu tulburare de spectru autist la 68 de copii. O statistica a acestor persoane în România nu exista, însa se speculeaza ca ar exista peste 25.000 de persoane cu autism. Aceasta statistica este dificil de realizat, pe de o parte pentru ca institutiile statului nu functioneaza coerent si în strânsa legatura cu ONG-urile si serviciile private, iar pe e alta parte pentru ca multi dintre parinti nu declara acest lucru legat de copilul lor autoritatilor. Responsabilitatea institutiilor reprezentative, a directiilor si serviciilor pentru protectia copilului, este de a asigura posibilitatea tuturor copiilor si tinerilor la servicii si tratamente în vederea îmbunatatirii calitatii vietii. 

A1.3 – Evaluare si realizare plan de interventie specific fiecarui copil/tânar/adult

In cadrul acestei activitati expertul de identificare a grupului tinta impreuna cu psihologul vor analiza/alcatui dosarul fiecarui participant, iar psihologul va propune un plan de interventie personalizat.

Primul pas spre recuperarea/îmbunatatirea calitatii vietii unui copil cu tulburari comportamentale este diagnosticul, compus din evaluarea medicala si cea psihologica.

Dupa realizarea evaluarii se obtine o imagine clara asupra dezvoltarii copilului pe toate ariile de dezvoltare (limbaj, comunicare, cognitiv, autonomie, socializare) si asupra severitatii tulburarilor de comportament. Astfel, pornind de la rezultatele unei evaluari complexe si foarte corecta, terapeutii propun planul de interventie, personalizat pe nevoile specifice fiecarui copil. Aceasta etapa se va realiza de catre psiholog impreuna cu specialistii. 

A1.4 – Derularea activitatii conform planului de interventie

Aceasta este activitatea de baza a centrului pentru grupuri vulnerabile avand ca scop imbunanatirea vietii copiilor, tinerilor si adultilor cu probleme din spectrul autist, sindrom Down si alte afectiuni. Activitatile de terapie, joaca controlata, kinetoterapie, consiliere, au rolul de a-I ajuta sa faca niste achizitii cognitive menite sa-i ajute sa se integreze mai usor in comunitate. In timp ce copii se afla la terapie, in sala de la mansarda parintii sau tutorii beneficiaza de consiliere si informare cu privire la modul de interactionare cu persoanele cu tulburari psihice si modalitati prin care acestia pot continua terapia acasa pentru a le putea fi de ajutor. De asemenea acestia pot beneficia de consiliere psihologica si sprijin, pentru a accepta boala si a lupta cu ea.

Se vor organiza activitati si asistenta, de exemplu:

 • terapia senzoriala,
 • kinetoterapia,
 • terapia ocupationala

Terapia ocupationala este un tratament ce se concentreaza in a ajuta copiii sa dobandeasca

independenta in toate zonele de activitate pe care le desfasoara. Terapia ocupationala ofera copiilor metode variate, activitati placute, distractive, pentru a imbogati deprinderile cognitive, fizice si motorii si pentru a spori increderea in sine.

Cu ajutorul terapiei ocupationale, un copil cu probleme in dezvoltare va învata sa interactioneze cu membrii familiei si sa dezvolte relatii sociale cu alti copii si parteneri de joc.

 • Activitati de logopedie.

A1.5 – Realizarea rapoartelor de progress și actualizarea planului de intervenție

La finalul fiecărui an de tratament și terapie trebuie evaluat progresul înregistrat de copii/tineri/adulți, precum și de tutorii acestora și realizat un raport de progress pentru fiecare participant. În funcție de rezultatele evaluării trebuie actualizat planul de intervenție. Rolul raportului de progres este de a analiza progresele realizate și de a actualiza sau modifica  planul de activități pentru beneficiari.

Activitatea 2 – Furnizarea de servicii integrate socio-medical – educationale copiilor si tinerilor, precum si familiilor lor, aflati in risc de saracie sau excluziune sociala in cadrul centrului de zi pentru copii si tineri Harja – conform activitatii principale 1 a Ghidului conditii specifice 5.2 

A2.1 – Amenajarea spatiului pentru desfasurarea serviciilor in cadrul centrului de zi pentru copii si tineri

Spatiul din cadrul centrului de zi este cu pereti modulari si permite organizarea si impartirea spatiului in functie de activitatile programate pentru ziua repectiva. Practic acest spatiu se va reorganiza si aseza in fiecare zi/saptamana in functie de activitatile programate cu copii si tinerii. In plus, atunci cand sunt programate consultatiile din partea medicului oftalmolog, spatial se va organiza corespunzator pentru a permite acordarea de consultatii grupului tinta. Acest spatiu va fi dotat cu laptopuri si tabla didactica interactiva pentru activitatile din domeniul IT si de invatare multi-disciplinara si imprimante pentru proiectele copiilor.

A2.2  – Identificarea grupului tinta

In cadrul acestei activitati se vor planifica intalniri cu reprezentanti ai scolilor, primariilor, sectiilor SPAS din cadrul primariilor, pentru a identifica copii si tinerii aflati in situatii de risc. Se vor realiza afise si pliante de prezentare a activitatilor propuse in cadrul centrului pentru a atrage mai multi participanti din tot teritoriul GAL.

Pentru identificarea grupului tinta vom utiliza si analiza de nevoi realizata in etapa de scriere a proiectului, in cadrul careia s-au indentificat aproximativ 270 de persoane ce pot face parte din grupul tinta.

A2.3 Evaluare si realizare plan de activitati bazat pe nevoi si aptitudini/abilitati

Expertul de identificare grup tinta, asistentul social si animatorul socio-educativ ajutati si de profesorii de la diverse discipline / activitati, vor face o evaluare a nevoilor, aptitudinilor si abilitatilor copiilor si tinerilor din grupul tinta pentru a putea sa-i imparta pe grupe de interes si sa elaboreze un plan de activitati a centrului.

A 2.4 – Derularea activitatilor integrative socio-medical-educationale

 • Activități de petrecere a timpului liber – jocuri de dezvoltare personală, jocuri de societate, s.a.
 • Ateliere de creație (pictura, sculptura, lumânări decorative, teatru, canto, s.a)
 • Activități educaționale – TIC, limbi străine, matematică distractivă, s.a.
 • Activități sportive

Aceste activități reprezintă modul în care copiii și tinerii veniți la centru pot să depășească bariera socială și să se implice în activități menite să le aducă noi competențe și să le dezvolte abilități necesare integrării în comunitate. De asemenea în cadrul activităților derulate la centru copiii care au nevoie și întâmpină dificultăți pot fi sprijiniți în procesul de efectuare a temelor pentru școală, acest lucru având efect și în prevenirea abandonului școlar și încurajarea continuării procesului de învățare în sistemul de stat.

Incidența bolilor oftalmologice a crescut foarte mult în ultima perioadă, iar agravarea acestora  se datorează și neprezentării la timp la medic, mai ales în cazul persoanelor ce provin din familii cu risc ridicat de sărăcie. De aceea în cadrul centrului va veni periodic un doctor oftalmolog  care va oferi consultații gratuite persoanelor din grupul țintă. De asemenea, trebuie evidențiată și nevoia de consiliere psihologică pentru mare parte din copiii și tinerii care provin din familii marginalizate sau dezorganizate sau cu părinții plecați în străinătate, a căror fragilitate emoțională este de multe ori un impediment în integrarea lor în comunitate.  

Activitatea 3 – Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii a 130 de adulti din teritoriul GAL Valea Trotusului Bacau prin formare profesionala, informare si consiliere, participare la programe de ucenicie, plasarea pe piata muncii – conform activitatii principale 3 a Ghidului conditii specifice 5.2  

A3.1 – Identificarea grupului tinta

In cadrul acestei activitati se vor realiza si distribui materiale de informare si motivare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, se vor da anunturi in ziar si media locala, se vor organiza seminarii de informare pentru a putea inscrie persoanele interesate. Se va contacta AJOFM, directiile SPAS ale UTA-urilor din GAL Valea Trotusului care au evidenta persoanelor aflate in risc de saracie sau aflate in cautarea unui loc de munca. in cadrul acestui grup tinta vor fi inclusi si parintii/tutorii copiilor sau tinerilor cu tulburari din spectrul autist, sindrom Down si altele.

Pentru identificarea grupului tinta vom utiliza si analiza de nevoi realizata in etapa de scriere a proiectului, in cadrul careia s-au indentificat aproximativ 270 de persoane ce pot face parte din grupul tinta.

Aceasta etapa presupune intocmirea unor chestionare pentru inregistrarea potentialilor beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere profesionala si mediere pe piata muncii.

Va exista si posibilitatea de completare online a formularului (Fisa de evaluare individuala) care va contine criteriile de eligibilitate si selectie in vederea inscrierii in grupul tinta.

Selectarea/validarea persoanelor chestionate in vederea inscrierii in grupul tinta al proiectului. Se va face de catre expertii implicati in aceasta subactivitate, pe baza criteriilor de eligibilitate, conform celor completate de catre persoanele interesate, in „Fisa de evaluare individuala”.

Se vor realiza mai multe chestionare/fise astfel incat in urma evaluarii tuturor solicitantilor, sa se asigure persoanele care vor beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala si mediere pe piata muncii.

Inscrierea beneficiarilor in grupul tinta

Presupune inregistrarea persoanelor validate ca fiind eligibile. Pentru persoanele validate ca fiind eligibile se vor intocmi o serie de formulare ce se vor completa si semna pentru a putea intocmi lista finala a beneficiarilor.

Toate documentele vor fi verificate de catre expertul identificare grup tinta adulti, sub monitorizarea coordonatorului partenerului. In urma verificarii se va genera „Centralizatorul persoanelor care beneficiaza de servicii de ocupare” realizat sub forma unei baze de date (structural pe varsta, domiciliu, apartenenta la grupul tinta, studji/Samd) se va actualiza permanent cu informatii aferente parcursului in proiect al fiecarei persoane.

A3.2 Realizarea studiului privind evaluarea nevoilor si locurilor de munca disponibile pe piata muncii din zona

Se va realiza o analiza privind locurile de munca vacante din zona. Analiza va avea la baza situatia locurilor de munca de la AJOFM precum si prin centralizarea chestionarelor (telefonice) realizate cu posibilii angajatori din zona.

Piata muncii este in continua miscare, nevoile de calificare sau recalificare depind in principal de nevoile angajatorilor. Se va realiza un studiu care sa identifice nevoia angajatorilor raportata la abilitatile si capacitatea persoanelor validate in cadrul activitatii A 3.1.

A3.3 – Desfășurarea de activități de informare și consiliere cu grupul țintă

În cadrul sesiunilor individuale vor primi informații privind piața forței de muncă și cerințele angajatorilor în ceea ce privește forța de muncă, consiliere pentru stabilirea traseului profesional, orientare profesională în raport cu profilul psiho- profesional propriu în vederea integrării pe piața forței de muncă. De asemenea se vor organiza și sesiuni de informare și consiliere de grup. Se va acorda sprijin pentru conceperea unui CV și participarea la interviuri de angajare, astfel încât să valorifice competențele  dobândite în cadrul proiectului prin intermediul cursurilor și a sesiunilor de consiliere desfășurate în cadrul proiectului și să obțină un loc de muncă.

A3.4 – Contactarea și realizarea acordurilor de principiu cu posibilii angajatori

Pentru a asigura accesul pe piața muncii pentru adulții aflați în căutarea unui loc de muncă se vor identifica câțiva posibili angajatori care ar fi dispuși să implementeze programe de ucenicie sau să angajeze din oamenii pe care îi formăm în cadrul proiectului. De la ei vom afla și care sunt cele mai cerute calificări pe piața la momentul respectiv pentru a putea prioritiza cursurile de formare. Cu aceștia se vor încheia acorduri de principiu pentru plasare de forță de muncă, fie în programe de ucenicie, fie direct angajare pe perioadă nedeterminată.

A3.5 – Pregătirea și desfășurarea cursurilor de formare și calificare profesională

Această etapă presupune:

 • organizarea grupelor de cursanți
 • Furnizarea de programe profesionale adresate persoanelor marginalizate, pentru creșterea și diversificarea competențelor profesionale în meserii/ocupații cerute pe piața locală a muncii

Vor fi organizate cursuri de:

 • Calificare nivel 2 (cu durata de 360 h/sesiune în ocupații pentru care există cerere pe piața locală a muncii) pentru un număr de 90 de persoane – 4 sesiuni x 15 pers/sesiune (in medie)
 • Calificare nivel 3 (cu durata de 720 h/sesiune in ocupatii pentru care exista cerere pe piata locala a muncii) pentru un numar de 40 de persoane – 2 sesiuni x 20 pers/sesiune ( in medie).

Planificarea sesiunilor de curs va fi permanent urmărită și actualizată de către Coordonatorul partenerului în funcție de cererile primate de la persoanele care participă la activitățile de consiliere, orientare profesională și mediere.

Activitatea 4 – Furnizarea de servicii integrate socio-medicale adultilor aflati in risc de saracie sau excluziune sociala in cadrul centrului de zi pentru grupuri vulnerabile Harja – conform activitatii principale 1 a Ghidului conditii specifice 5.2 

A 4.1 Desfasurarea de activitati de informare si consiliere pentru minim 100 de adulti

Desfășurarea de activități de informare și consiliere pentru minim 100 de adulți participanți la activitățile de facilitare a accesului pe piața muncii, pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice: igiena personală, prevenție a bolilor, realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor personale. Deasemenea dacă în cadrul acestor sesiuni se va constata că din membrii grupului țintă au nevoie de consultații medicale de specialitate se va facilita accesul la consultații de specialitate fie în cadrul centrului de la Hârja, fie vor fi programați la medici specialiști. Grupul țintă va fi împărțit pe grupe pentru ședințele de consiliere și oamenii vor fi transportați cu microbuzul închiriat la centru și înapoi acasă. 

A 4.2 Desfasurarea de activitati de socializare si petrecere a timpului liber pentru minim 100 de adulti

Pentru a facilita integrarea acestora în societate și a deprinde mai multe abilități sociale menite să scadă riscul de marginalizare, adulții din grupul țintă vor fi implicați în activități comunitare și culturale și de petrecere a timpului liber. Mare parte din activități se vor realiza în sala multifuncțională de la centrul de zi pentru grupuri vulnerabile, dar și în afara centrului. Grupul țintă va fi împărțit pe grupe pentru activitățile de socializare și va fi transportat cu microbuzul închiriat. 

Activitatea 5 – Campanii de informare si sensibilizare cu privire la efectele discriminarii sociale si pe motive medicale a copiilor si adultilor aflati in situatii de risc – conform activitatii principale 6 a Ghidului conditii specifice 5.2 

A 5.1Organizare si planificare campanie de informare

Se va stabili tipul de campanie, data lansarii, locurile de diseminare a informatiei menite sa sensibilizeze populatia cu privire la formele de discriminare existente, se va lua legatura cu oamenii care pot si vor sa se implice in acest gen de campanie si sa fie promotori ai mesajului pe care vrem sa il transmitem.

A 5.2 – Pregatirea materialelor pentru campaniile de informare si constientizare

Pregatirea materialelor pentru campaniile de informare si constientizare cu impact la nivelul populatiei majoritare: afise, pliante, flyere, bannere, cd-uri, tricouri, sepci, anunturi in media.

Toate materialele realizate in cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuala pentru INSTRUMENTELE STRUCTURALE 2014-2020 ÎN ROMÂNIA.

A 5.3 – Desfasurarea campaniilor de informare si senzibilizare

De exemplu: experimente sociale cu impact mare de genul celui ”în mintea unui copil cu atism”, etc

Campaniile se vor desfășura în locurile cele mai frecventate de populația majoritară cu scopul pregătirii integrării grupului marginalizat în societate.

Campaniile au ca scop creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

A 5.4 – Diseminarea rezultatelor campaniilor pe site-ul proiectului si in media locala si judeteana

Diseminarea rezultatelor campaniilor pe site-ul proiectului și în media cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală.